Namens het Bestuur….

DSC_0720

Welkom bij de digitale versie van de Koek en Zopie. Na jarenlang het vertrouwde blaadje huis aan huis bij de Nederlanders in Aberdeen verspreid te hebben, zal deze vanaf nu alleen op de NVA website te zien zijn.

Het is de dag na de aankomst van Sinterklaas en de feestvreugde zat er gisteren goed in. Ik was verheugd zoveel aanwezige volwassenen en blije kinderen te zien. De honorair consul, die ook van de partij was, kon bijna niet geloven dat er zoveel actieve Nederlanders bij elkaar waren gekomen. Alle lof voor de Sinterklaas commissie: Els, Radinum, Gonda, Gonnie, Jessica, Francine, Susanne & Lydia, het was een prachtig feest met een uitstekend programma.

Het viel me op dat er gisteren velen meehielpen, met het versieren van de zaal, in de keuken en met opruimen, dat was geweldig om te zien, hartelijk dank hiervoor. Ik hoop dat we deze spirit gaande kunnen houden. Het aankomende jaar zijn er ook weer vele activiteiten waarbij we jullie hulp kunnen gebruiken. De algemene leden vergadering (ALV) zal plaatsvinden op 5 februari a.s. en ik moedig alle leden aan hier bij aanwezig te zijn om mee te denken over de toekomst van onze vereniging. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om een rol te vervullen in het bestuur of in een commissie. Mail de NVA of maak je wensen bekend bij de ALV. Voor iedereen die in is voor nog meer gezelligheid, de Nieuwjaarsborrel zal op 15 januari a.s. gehouden worden.

Tenslotte wil ik graag Marc Bevaart bedanken voor het mogelijk maken van de nieuwe NVA website. Hou de site goed in de gaten voor nieuws en activiteiten van de NVA, ook weer in 2016.

Met vriendelijke groet,

Emile Fokkema

Voorzitter NVA

You may also like...