Author: Secretaris

Namens het Bestuur….

Welkom bij de digitale versie van de Koek en Zopie. Na jarenlang het vertrouwde blaadje huis aan huis bij de Nederlanders in Aberdeen verspreid te hebben, zal deze vanaf nu alleen op de NVA...